Kinderpsychologie

Liesbeth

Liesbeth Vanneste

De voorbije jaren deed ik ruime ervaring op in het begeleiden van peuters, kleuters, tieners en adolescenten als GON-begeleidster. GON of geïntegreerd onderwijs heeft tot doel extra ondersteuning te geven aan leerlingen met een autismespectrumstoornis, een motorische problematiek,… binnen het gewone onderwijs. Deze ondersteuning is altijd persoonlijk en heel divers van aard. Zowel studieproblemen en concentratieproblemen als moeilijkheden om vrienden te maken en emotionele problemen naar aanleiding van een scheiding of door angsten die kinderen ervaren komen aan bod in de begeleiding.

Hoewel de nood aan ondersteuning van deze kwetsbare groepen stijgt, merk ik toch dat nog te veel gezinnen, kinderen en ouders, niet of onvoldoende ondersteuning (kunnen) krijgen vanuit de school of zorginstanties. Zelfs als GON-begeleidster zijn de mogelijkheden om in te grijpen vaak beperkt. Vandaar dat ik op zoek ging naar een alternatief om, waar nodig, ook buiten het schoolse kader hulp te kunnen bieden.

Als psychologe begeleid ik kinderen en hun familie in het omgaan met de uitdagingen en obstakels die ze tegenkomen. Kinderen zijn volop in ontwikkeling en hebben nog een hele toekomst voor zich. Toch komen ze in die ontwikkeling soms vast te zitten. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. De druk die kinderen ervaren vanuit hun directe leefomgeving (school, vrienden, familie, …), veranderingen die gebeuren binnen hun vertrouwde leefwereld, het zoeken naar een eigen identiteit binnen een steeds complexer wordende maatschappij, het omgaan met angsten of problemen die door de komst van (sociale) media veel reëler geworden zijn,…

We gaan op zoek naar een doeltreffende oplossing zodat die kinderen zich verder kunnen ontwikkelen tot zelfzekere individuen.

Bovendien blijf ik voortdurend investeren in mijn opleiding en volg diverse studiedagen of bijscholingen om mijn kennis up to date te houden.

Een voorbeeld van enkele korte opleidingen die ik recentelijk bijwoonde:

  • Psychologische begeleiding van mensen met autisme (Autisme Centraal). 12/12 en 13/12/2016
  • Oplossingsgericht werken (Autisme Centraal). 26/01, 27/01, 23/02, 23/03,11/05 en 8/06/2015
  • Oog hebben voor talent bij kinderen (CM). 02/03 en 23/03/2015

Als erkend en geregistreerd klinisch psycholoog ben ik aangesloten bij de psychologencommissie en de beroepsverenigingen BFP en VVKP.

Ik ben gebonden aan de deontologische code en heb dus beroepsgeheim.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 842116710