Praktisch

Tijdens de weekdagen is het mogelijk om zowel overdag als ’s avonds op afspraak te komen. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden om op afspraak te komen op zaterdagvoormiddag.

 

Betalingsvoorwaarden

Een sessie bedraagt 50€ per uur. Hierbij duurt elk gesprek 45 minuten en wordt de resterende tijd voorzien om enig voorbereidend werk te doen en het maken van verslagen. Indien u niet kan aanwezig zijn op een afspraak, gelieve dit 24 uur op voorhand te annuleren. Dit wordt gevraagd om de beschikbare tijd voor cliënten zo optimaal mogelijk te benutten. In het geval dat er niet tijdig wordt verwittigd, wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 35€. Er wordt vanaf de datum van de consultatie een vervaltermijn gehanteerd van twee weken. Bij niet-betaling zal maandelijks een meerprijs aangerekend worden, namelijk een verwijlinterest van 8% van uw totaalfactuur en een administratieve kost van €8 .

 

Uit onderzoek door het Vlaamse Patiëntenplatform is gebleken dat er slechts enkele ziekenfondsen een (gedeeltelijke) terugbetaling aanbieden aan volwassenen. Verder is er ook een grote verscheidenheid van wat wordt terugbetaald. Klik hier en ga na bij uw ziekenfonds indien u kan genieten van een terugbetaling.

Maak hier online een afspraak!