Logopedie

 

 

MIET CAYZEELE

Master in de logopedische wetenschappen, Universiteit Gent

Oromyofunctionele therapie (OMFT), logopedie en tandheelkunde, KWeC (2016)

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen – prelogopedie, Artevelde Hogeschool (2017)

 

Logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen en beperkingen op het gebied van de persoonlijke communicatie, met name spraak, taal, stem, gehoor en/of slikken bij zowel kinderen als volwassenen.

Het is een vakgebied dat speciaal gericht is op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten. Communicatie is meer dan spreken alleen. Ook taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en aanvullende en ondersteunende communicatiesystemen behoren tot het domein van de logopedie.

Prelogopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt prelogopedie genoemd.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan prelogopedie gegeven worden. Meer informatie vinden jullie verder op de site: prelogopedie.

 

Bekijk gerust mijn folders!
Folder Miet
Folder OMFT