Tarieven

Ik ben een geconventioneerde logopediste. Dit wil zeggen dat ik de tarieven hanteer die wettelijk zijn vastgelegd door het RIZIV. In onderstaande tabel kunt u de tarieven aflezen die gelden vanaf 1 januari 2018:
Ik werk volgens het ‘derdebetalerssysteem’. Dat wil zeggen dat de patiënt enkel het remgeld moet betalen, de rest van het bedrag wordt door de mutualiteit betaald. Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering. Stoornissen zoals articulatiestoornissen, e.d. worden niet terugbetaald aan het wettelijke tarief, maar veel mutualiteiten geven hiervoor wel een terugbetaling via de aanvullende verzekering. U kan zich hiervoor best informeren bij uw eigen mutualiteit. Sommige personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald.

  Honorarium Tegemoetkoming Remgeld (opleg)
Bilanzitting
(per sessie van 30 minuten)
€ 31,75 € 24,25 € 7,50
Evolutiebilan € 45,25 € 34,25 € 11,00
Therapiesessie 30 minuten
(op school)
€ 22,50 € 16,50 € 6,00
Therapiesessie 30 minuten
(buiten de school)
€ 23,25 € 17,75 € 5,50
Therapiesessie 60 minuten € 46,75 € 35,75 € 11,00

 

Om een vlotte organisatie en maximale benutting van beschikbare therapietijd mogelijk te maken, vraag ik om minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een afspraak niet kan doorgaan. Indien niet tijdig verwittigd wordt, zal deze beurt toch aangerekend worden zonder tussenkomst van de mutualiteit.