Praktisch

De aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na doorverwijzing van de huisarts, orthodontist, geneesheerspecialist, de school of het CLB. Vooraleer de logopedische behandeling kan opgestart worden, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

 

  • Intakegesprek
    Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bespreken we de problematiek en gaan we samen dieper in op de hulpvraag. Aan de hand van deze informatie gaan we na of verder logopedisch onderzoek nodig is en of logopedische behandeling zinvol is. Indien er voor de problematiek waarvoor u zich aanmeldt terugbetaling mogelijk is, wordt een verwijsbrief voor de bevoegde geneesheerspecialist (NKO-arts, kinderarts, neuroloog) meegegeven. Op basis van deze verwijsbrief maakt de geneesheerspecialist een voorschrift op voor het bilan.

 

  • Diagnostisch onderzoek
    Aan de hand van gestandaardiseerde logopedische tests wordt de problematiek uitvoerig onderzocht. De duur van het onderzoek hangt af van de complexiteit van de problematiek. Na het scoren van de verschillende tests worden de resultaten samen besproken en kijken we of logopedie al dan niet noodzakelijk is. Indien logopedische therapie aangewezen is, dient de geneesheerspecialist een voorschrift voor therapie op te maken. Daarna wordt er een dossier opgemaakt voor de mutualiteit in functie van de terugbetaling. Een tussenkomst in de logopedische behandeling wordt pas verleend na akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld, aangepast aan de noden en mogelijkheden van de patiënt.

 

  • Behandeling
    Na goedkeuring door de adviserend geneesheer kan de behandeling starten. Samen zoeken we naar een geschikt moment. Vaak is dit een vaste dag en een vast uur per week. Tijdens de vakanties kan er een andere regeling getroffen worden. Een therapiesessie kan 30 minuten of 60 minuten duren, afhankelijk van de stoornis en de leeftijd van de patiënt. In bepaalde gevallen is therapie aan huis, in het rusthuis of op school mogelijk. Dit laatste gebeurt in overleg met de schooldirectie en de leerkracht. Om een optimaal resultaat te kunnen behalen, vindt regelmatig overleg plaats met de ouders, leerkrachten en andere betrokken deskundigen.