Praktisch

Alle therapeutische sessies gaan door op woensdag of zaterdag en ik werk enkel op afspraak. Heeft u een vraag of wenst u een afspraak te maken? Dat kan dan telefonisch op het nummer 0484/16.60.64.

INTAKE

Nadat u telefonisch contact heeft opgenomen, wordt een intakegesprek ingepland met ouders en/of het kind of de jongere. Tijdens dit intakegesprek bespreken we de reden voor de aanmelding en peilen we naar de verwachtingen van het kind en de ouder(s). Ik zal ook toelichten hoe ik te werk ga en welke vervolgstappen we kunnen nemen.

Een intakegesprek duurt 1 uur en kost 50 euro.

VERVOLGSESSIES

Individuele therapie voor kinderen en jongeren duurt 50 minuten en kost 45 euro.

Vanuit ervaring is ook gebleken dat in sommige gevallen sessies aan huis een meerwaarde kunnen zijn. Een sessie aan huis duurt 1 uur en kost 60 euro. Dit kan echter enkel voor vervolgsessies, intakegesprekken gebeuren steeds op de groepspraktijk.

INTELLIGENTIEONDERZOEK

Indien er vragen zijn over schools functioneren of in het kader van een aanvraag voor logopedie, kan een intelligentieonderzoek nodig zijn. De afname van de test zelf duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Om te zorgen dat het kind zich veilig voelt in de testomgeving kan het wenselijk zijn op voorhand kort even kennis te maken. Na afloop van het onderzoek, wordt de test gescoord. Wanneer de test gescoord is en het verslag klaar is, vindt er een adviesgesprek plaats, waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden.

Intelligentieonderzoek kost 125 euro. Dit bevat de intake, het afnemen en scoren van de test, bespreking achteraf en een verslag.

Terugbetaling

In België wordt een consultatie bij een psycholoog momenteel nog niet terugbetaald. Sommige ziekenfondsen voorzien nu al een terugbetaling voor een aantal sessies per jaar. Voor meer informatie contacteert u best uw eigen mutualiteit of deze link:

http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm#overzicht

Hieronder vindt u alvast wat info.

Bond Moyson: Eénmalige terugbetaling van 50% van de kosten met een maximum tot 250 euro per aangesloten gezinslid tot aan de leeftijd van 25 jaar.

Liberale Mutualiteit: Terugbetaling mogelijk zolang het kind gerechtigd is op kinderbijslag en mits doorverwijzing van een arts, CGGZ of CLB.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ): Een tegemoetkoming van 10 euro per sessie en dat voor een maximum van 10 sessies per kalenderjaar tot 18 jaar.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: 10 euro per sessie. Maximum 100 euro voor jongeren en maximum 50 euro vanaf 19 jaar, per kalenderjaar en per persoon.